Rooman perustamislegenda: Myyttinen syntytarina ja historialliset tulkinnat

Rooman tunnetun perustamislegendan mukaan sodanjumala Mars saattoi Vestan Neitsyeksi vallanperimyskamppailuissa pakotetun kuninkaantyttären Rhea Silvian raskaaksi, rikkoen sääntöä Vestaalien koskemattomuudesta. Syntyneet kaksoset Romulus ja Remus jätettiin virran vietäviksi ja edelleen susinaaraan imetettäväksi. Paimenen perheessä aikuisiksi kasvaneet pojat saavat lopulta tietää syntyperästään ja palauttavat vallan äitinsä suvulle sekä ottavat tehtäväkseen uuden kaupungin perustamisen.

Myyyttinen tarina kaupungin syntymästä

Tarinan eri versioiden mukaan kaupungin perustamisen paikasta nousseiden erimielisyyksien seurauksena Remus kuolee ja Romuluksesta tulee kaupungin valtias ja ensimmäinen kuningas, ja hän nimeää kaupungin itsensä mukaan.

Myytin tulkinta ja historialliset näkökulmat

Legenda tulkitaan yleensä kaupungin alkuperää ja sen arvoja sekä olemusta myytin tasolla selventäväksi tarinaksi, jonka kuvallinen representaatio on useasti toistettu asetelma jossa naarassusi imettää kahta veljestä. Legendassa toistuvat teemat veljessurmasta, virran vietäväksi jätetystä lapsesta sekä selviytymisestä eläimen hoivissa ovat yleismaailmallisia – epäselväksi jää missä määrin teemat toistuvat legendassa autenttisina ja missä määrin sepitettyinä, tarkoituksenaan luoda Roomalle suuria kertomuksia muistuttava ’uskottava’ syntytaru. Toinen kysymys koskee tarinan historiallista ulottuvuutta – Romuluksen asema Rooman ensimmäisenä kaupunkina esitetään historiallisena faktana jonka todenperäisyydestä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä. Samoin Remuksen kuolemaan liittyviä seikkoja on jäänyt tieteellisen tutkimuksen näköpiirin ulkopuolelle eikä kohdan merkityksestä saati sen historiallisesta todenperäisyydestä ole yksimielisyyttä.

Myytin viesti ja sen symboliikka

Myytin tasolla viesti on kuitenkin helpommin omaksuttavissa, ottaen huomioon siinä esiintyvät elementit sekä Marsin ja Vestan muodostaman perustan koko myytille: sodan jumalan siittämät kodin henget

ärtä edustavan, kaupungin ja yhteisön pysyvyyttä suojelevan pyhä tulen ylläpitäjän synnyttämät kaksospojat palaavat maanpaosta ja perustavat uuden kaupungin, missä yhteydessä toinen veljeksistä kuolee. Romuluksen valtakausi alkaa sabiinilaisnaisten ryöstönä tunnetulla episodilla jonka myötä hän hankkii seuraajilleen ja kaupunkinsa asukkaille vaimot; vuosien jälkeen, Romuluksen kuoltua, hänen seuraajansa asettaa perustettuun kaupunkiin Vestan temppelin ja papittaret sen tulta valvomaan, jolloin ympyrä näyttäisi sulkeutuvan suhteessa legendan alkutilanteeseen.

Rooman perustamislegendan symbolinen merkitys ja kulttuurinen vaikutus

Perustamislegenda ei ainoastaan kerro Rooman kaupungin syntytarinasta, vaan se kantaa myös syvällistä symboliikkaa, joka heijastaa Rooman kulttuurin perusarvoja ja identiteettiä. Tarina kuvastaa voimakkaita teemoja, kuten selviytymistä vaikeuksista, veljesrakkautta, kohtalon voittamista ja pyrkimystä yhteisön ja kaupungin vakauteen. Naarassuden hoivassa kasvaneet kaksoset, jotka lopulta perustavat Rooman, symboloivat yhteisön voimaa, sitkeyttä ja kykyä voittaa haasteet yhdessä.

Perustamislegenda on ollut keskeinen osa roomalaista identiteettiä ja kulttuuria. Se on inspiroinut monia taiteellisia ilmaisuja, kuten maalauksia, veistoksia ja kirjallisuutta, sekä vaikuttanut myös roomalaiseen valtiomuotoon ja instituutioihin. Tarinan vaikutus näkyy esimerkiksi Rooman symboliikassa, jossa kaksospojat ja naarassusi ovat toistuvia teemoja. Lisäksi legenda on osaltaan vaikuttanut roomalaisen yhteiskunnan arvoihin, kuten uskollisuuteen ja velvollisuuden tunteeseen valtiota kohtaan.

Romulus ja Rooman valtakunnan perintö

Rooman perustamislegenda ja sen keskeiset hahmot, erityisesti Romulus, ovat jättäneet pysyvän perinnön Rooman valtakunnalle ja sen myöhemmille saavutuksille. Rooman valtakunnan nousu ja vallan laajentuminen yli koko Välimeren alueen ja sen vaikutusvaltaisen sivilisaation luominen ovat omiaan vahvistamaan legendaarisen perustamistarinan merkitystä.

Romulus, Rooman ensimmäinen kuningas, symboloi kaupungin perustajaa, vahvaa johtajaa ja valtakunnan rakentajaa. Hänen nimensä on liitetty myös Rooman nimeen ja sen historialliseen merkitykseen. Romuluksen tarina on siten läsnä sekä Rooman perinteisessä kertomuksessa että sen historiallisessa kehityksessä. Vaikka legendan historiallinen totuus onkin kiistanalainen, sen symbolinen voima ja vaikutus Rooman kulttuurissa ja identiteetissä ovat pysyneet voimakkaina vuosisatojen ajan.

Yhteenveto: Myytin ja historian risteyspiste Rooman syntytarinassa

Historiallisten tosiasioiden jäädessä kiistanalaisiksi, Rooman syntytarinan intuitiivinen lähestyminen avaa näkymän jossa myyttinen alkutilanne ja sen eteneminen tuntuu toistuvan kautta kaupungin historian ja tulevan ikään kuin täyteen mahtavan valtakunnan tuhatvuotisessa kohtalossa.

Lue myös:


Kommentit

Romulus ja Remus — Ei kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>